Политика на поверителност

Последна редакция 10.03.2021

За нас

Ние сме музикална школа XS Artists. Нашият адрес е: София, кв. Сердика, бл. 15 А.

Когато посещавате сайта, Вие декларирате, че сте прочели, разбирате съдържанието и се съгласявате с Политиката за поверителност на xsartists.com.

Ако не сте съгласни с нейните условия, моля, не използвайте сайта.

Какви лични данни събираме и защо

Форма за контакт

Данните, които се попълват във формата за контакт включват email-адрес и текстово съобщение. Те се изпращат до наш обслужващ email-адрес и не се съхраняват в друга база-данни, освен в обслужващия пощенски сървър.

Не използваме получената информация за маркетингови цели.

Други

При всяко посещение на сайта се активира софтуера “Google Analytics”, който събира и обработва информация за местоположение и следи някои Ваши действия. Събраната информация включва Интернет протокол (IP) адрес на Вашето устройство, вида и версията на браузера, посетените страници в сайта, времето, което прекарате на всяка посетена страница, “кликвания” на линкове, дата и час на действието и др. “Google Analytics” използва различни техники за определяне на местоположението, вкл. IP адрес, GPS, и други.

Повече за работата на “Google Analytics” можете да научите от статията “Как Google използва данните от сайтове или приложения, които ползват услугите на Google”.

С кого споделяме данните ви

Не споделяме получена информация с други лица.

Бисквитки (cookies)

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които се обменят между вашия браузър и нашия сървър. Повече може да научите от страницата Политика за бисквитките.

Сигурност

Сигурността на вашите Лични данни е важна за нас, но трябва да знаете, че в Интернет не съществува 100% сигурен метод за предаване или за електронно съхраняване. Ние полагаме допустимите от търговска гледна точка усилия да запазим вашите лични данни, но не гарантираме абсолютната им сигурност.

Промени в регулациите за сигурност

Тези правила са в действие от 10.03.2021 и важат докато в бъдеще не бъдат променени. Промените влизат в сила с публикуването им на тази страница.

Периодично ние може да променяме своите регулации. Ако решите да използвате този уеб сайт, се обвързвате и задължавате изцяло и с промените в нашата политика за поверителност.

Вашите права относно личните данни

Вие имате следните права относно вашите личните данни:

  • Имате право да знаете защо са необходими вашите лични данни, за какво ще бъдат използвани и колко време ще бъдат съхранявани.
  • Право на достъп: Вие имате право на достъп до вашите лични данни, който са известни за нас.
  • Право на поправка: имате право да допълвате, коригирате, заявите изтриване или блокиране на вашите личните данни, когато пожелаете.
  • Ако ни дадете съгласие да обработваме вашите лични данни, имате право да отмените това съгласие по всяко време и вашите лични данни да бъдат изтрити.
  • Право за прехвърляне на вашите лични данни: имате право да заявите прехвърляне на всички лични данни за вас, от един контролиращ орган към друг.
  • Право на възражения: можете да възразите вашите лични данни да бъдат обработвани. Ние ще се съобразим с това, освен ако има обосновани основания за обработването на данните.

Този уеб сайт е изцяло съобразен с регламента на General Data Protection Regulation – GDPR (или Общ регламент относно защитата на данните).