Класове

Пеене

В часовете по пеене учениците усвояват техники на дишане и изграждат своята вокална постановка. Обръща се голямо внимание на артикулацията и работата върху разширяването на диапазона. Към тези умения се прибавя и развиването на музикалния слух на ученика, както и неговата музикална памет.

Нашата школа държи на индивидуалния подход към всеки наш ученик и предоставянето на възможност за творчески търсения и развитие. Уроците по пеене развиват изключително много музикалните знания и култура на ученика, както и неговият усет към музиката. Изучават се сценично поведение и микрофонна техника, а учениците биват напълно подготвени за изяви на сцена.