Класове

Пиано

В часовете по пиано учениците придобиват пълна нотна грамотност, развитие на слуха и чувството за ритъм. Всички тези умения, както и правилна постановка, брилянтна техника, изявена динамика и точна ритмика, се създават чрез разчитане и усъвършенстване на дадено произведение.
Научете повече

Пеене

В часовете по пеене учениците усвояват техники на дишане и изграждат своята вокална постановка. Обръща се голямо внимание на артикулацията и работата върху разширяването на диапазона.
Научете повече

Китара

В уроците по китара се изгражда и развива правилна техника, чувство за точен ритъм, импровизация. Развива се личният усет, вкус и творческо отношение на ученика в избрания от него стил.
Научете повече

Beatbox

Преди няколко години имаше спор дали бийтбоксът е спорт или изкуство. Нашият стремеж в часовете, е да развиваме чувството за ритъм, метрум и размери. Както във всяко изкуство, тези умения се постигат с труд, търпение и постоянство.
Научете повече

Солфеж

В часовете по солфеж развиваме всички необходими качества на човек, решил да се занимава сериозно с музика: музикален слух, музикална памет, вярно интониране, солфежиране (което означава изпяване на песен с имената на нотите).
Научете повече