Класове

Солфеж

В часовете по солфеж развиваме всички необходими качества на човек, решил да се занимава сериозно с музика: музикален слух, музикална памет, вярно интониране, солфежиране (което означава изпяване на песен с имената на нотите), познания по елементарна теория, хармония и музикални форми.

Стремим се да усвоим знания, задължителни за един музикант, за които не достига време в урока по интрумент или пеене.